16.4.2020

Zabezpečenie kontinuity podnikania v priebehu krízy COVID-19

Z dôvodu rýchleho šírenia ochorenia COVID-19, sú nároky na IT infraštruktúru, aplikácie a zamestnancov vo veľkej miere zvýšené, poprípade úplne zmenené.

Spoločnosť SophistIT, s.r.o. ponúka riešenie od Aternity na zabezpečenie podpory zamestnancov v prostredí ich domovov a tým umožňuje poskytovať firmám nepretržitú vysokú úroveň služieb svojim zákazníkom. Prácou na diaľku ako aj využívaním nástrojov spolupráce sa zviditeľňujú nové požiadavky na služby IT pre zamestnancov, ale aj zákazníkov. Riešenie od spoločnosti Aternity “Digital Experience Management” zjednocuje End User Experience Monitoring (EUEM) a Application Performance Monitoring (APM) a pomáha riešiť bezprecedentné zmeny, ktoré táto kríza spôsobila. Analytika využívajúca umelú inteligenciu (Artificial Intelligence) a samoliečebné riadenie umožňujú oddeleniu IT zlepšiť produktivitu zamestnancov a zvýšiť spokojnosť zákazníka. Zabezpečenie výkonu pre riešenia spolupráce, aplikácie zákazníka ako aj zníženie nákladov na prevádzku IT umožňujú jednoduchšie prekonať nástrahy spôsobené touto krízou.

Prípady použitia a výhody:

Vzdialená správa pracovnej sily – Monitoruje vzdialeného, respektíve mobilného užívateľa a porovnáva ho s užívateľom pracujúcim v kancelárii. Kontroluje výkonnosť aplikácií a systémových prostriedkov na oboch miestach a analyzuje prípadné nedostatky a chyby.

Poskytovanie kvalifikovanejších služieb IT – Umožňuje presnejšie zdôvodniť investície do z IT, ako je napríklad ďalšia VPN sieť alebo kapacita siete a preukázať ich vplyv meraním výkonnosti na strane koncového užívateľa.

Optimalizujte výkon aplikácie pre spoluprácu – Zabezpečuje monitoring skúseností koncových používateľov pre aplikácie Office 365, Skype for Business, MS Teams atď. pri prechode na virtuálne interakcie so zamestnancami, zákazníkmi a partnermi.

Znižuje náklady na IT – Riešenie Aternity navrhuje na základe monitoring, kedy by ste mali obnoviť koncové zariadenie na základe jeho výkonnosti. Taktiež monitoruje inštalované aplikácie a umožňuje zvoliť najoptimálnejšie licenčný model na základe ich využívania.

Zabezpečuje spoľahlivosť aplikácií – Monitorovaním aplikácií na strane koncového užívateľa je možné zabezpečiť optimálny výkon pre ich prevádzku a to aj v časoch ich maximálneho využitia.

Rýchlejšia odozva na servisné incidenty – Umožňuje znížiť počet požiadaviek na servis zo strany koncových užívateľov včasnou diagnostikou ich vzniku a to ešte predtým, kým ich zaregistruje koncový užívateľ. Umožňuje tiež jednoduchú diagnostiku incidentov na najnižšej možnej úrovni, čím urýchli ich odstránenie.

Referencie od spokojných zákazníkov riešenia Aternity

Swiss RE„Chceli sme byť viac vedeckí v monitorovaní skúseností koncového užívateľa. Uvedomili sme si, že náš existujúci nástroj na monitorovanie výkonnosti koncových zariadení nám nemohol povedať, čo náš pracovník v skutočnosti zažíva, pretože väčšinu údajov jednoducho nemeral. Navyše poskytnutý obsah dát bol ťažko interpretovateľný. “ Joost Smit | Workplace Solution Architect and Engineer,


Travis Perkins„Skupina Travis Perkins je dnes v lepšom stave, pretože vďaka riešeniu Aternity máme k dispozícii skutočný prehľad o našom IT – presne vieme, aké sú skúsenosti našich kolegov na pobočke a v obchodoch. Môžeme cielene investovať svoj čas a energiu tam, kde je to pre nich skutočne dôležité a získať našim zákazníkom pozitívnu skúsenosť s našou spoločnosťou. Matt Greaves | Technology Director, Travis Perkins plc


Michelin„Vďaka spoločnosti Aternity sme schopní podporovať dva hlavné procesy: kvalifikáciu aplikácií počas vývojovej fázy, ako aj nepretržitú viditeľnosť služieb a obchodných aplikácií. “
Jean-Noël Simonnet | Chief Infrastructure Architect, Michelin


O spoločnosti Aternity:

Aternity je nezávislá spoločnosť patriaca pod skupinu Thoma Bravo ktorá spravuje aktíva v hodnote 30 miliárd USD . Riešenie Aternity SaaS beží na viac ako 3 miliónoch zariadení v najväčších svetových spoločnostiach v odvetviach ako finančné služby, maloobchod, logistika a preprava a energetika.

O spoločnosti SophistIT, s.r.o.:

Spoločnosť̌ SophistIT dodáva najmodernejšie, sofistikované technológie a špičkové profesionálne služby umožňujúce efektívne riešenia a automatizované odpovede na kybernetické́ hrozby a bezpečnostné́ potreby dnešnej doby.

„Sme presvedčení o tom, že Vám naše sofistikované riešenia a služby pomôžu v signifikantnej miere eliminovať riziká spojené s kybernetickými hrozbami a lepšie chrániť Vaše dáta, informácie a investície.“

Pre viacej informácií kontaktujte info@sophistit.com alebo +421 2 2062 0670

Other posts

Zabezpečenie kontinuity podnikania v priebehu krízy COVID-19

Z dôvodu rýchleho šírenia ochorenia COVID-19, sú nároky na IT infraštruktúru, aplikácie a zamestnancov vo...

Najnovšie výzvy v súvislosti s COVID-19

Vzdelávanie na diaľku – tzv. e-learning, nie je žiadna novinka a za normálnych okolností dopĺňa...

8 tips for safe internet browsing that everyone should know

As European day for safer internet day is approaching, we should learn simple tips for safe internet browsing Make sure...