2.10.2018

SophistIT Incident Response Day

SophistIT – 27.9.2018 we launched first anual conference “SophisIT Incident Response Day” with our customers and key partners at Kastiel Studene. Special thanks to Ondrej Krehel for sharing your experience.

Other posts

Zabezpečenie kontinuity podnikania v priebehu krízy COVID-19

Z dôvodu rýchleho šírenia ochorenia COVID-19, sú nároky na IT infraštruktúru, aplikácie a zamestnancov vo...

Najnovšie výzvy v súvislosti s COVID-19

Vzdelávanie na diaľku – tzv. e-learning, nie je žiadna novinka a za normálnych okolností dopĺňa...

8 tips for safe internet browsing that everyone should know

As European day for safer internet day is approaching, we should learn simple tips for safe internet browsing Make sure...