Naše elitné, špičkové služby profesionálne uzatvárajú dodávané riešenia, kde príprava návrhov najlepších a najefektívnejších riešení vychádza v prvom rade z vašej požiadavky a potrieb. Projektové poradenstvo a riadenie projektov s našimi certifikovanými konzultantmi je kľúčové pri návrhoch riešení na mieru.

Čítaj viac

Naše elitné infraštruktúrne a konzultačné služby zabezpečujú najvyššiu možnú úroveň voči výpadku strategických aplikácii nielen z pohľadu samotnej opravy a odozvy, ale v prvom rade prediktívne prvky zabezpečujúce čo najefektívnejší chod IT infraštruktúry. SophistIT elitné služby zabezpečujú všetky potrebné činnosti pre nepretržitý chod Vašej IT infraštruktúry. Kľúčovú úlohu zohrávajú profesionálne poradenstvo od návrhov riešení na mieru , odporúčané aktualizácie, bezpečnostné záplaty a bezpečnostné prvky, ktorými dosiahneme najvyššiu možnú úroveň ochrany Vášho IT prostredia. V neposlednom rade, SophistIT v rámci svojich služieb implementuje produkty pre Automatizovanú správu registratúry.