Naše SIRP riešenie pozostáva z integrácie moderných a pokročilých komponentov kybernetickej bezpečnosti SIEM (Security Information and Event Management), sieťovej bezpečnostnej forenznej analytickej platformy NFAP (Network Forensic Analytic Platform) a špecializovaných, sofistikovaných služieb kybernetickej bezpečnosti.