Solutions

Ďalšie služby

Poskytujeme komplexné služby v rámci celého životného cyklu spoločnosti pri spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kvalifikovaných odborníkov v oblasti školení, manažmentu procesov, práva, IT a cyber security.

Zobraz platformu

SIP

Naše elitné, špičkové služby profesionálne uzatvárajú dodávané riešenia, kde príprava návrhov najlepších a najefektívnejších riešení vychádza v prvom rade z vašej požiadavky a potrieb. Projektové poradenstvo a riadenie projektov s našimi...

Zobraz platformu

SIRP

Naše SIRP riešenie pozostáva z integrácie moderných a pokročilých komponentov kybernetickej bezpečnosti SIEM (Security Information and Event Management), sieťovej bezpečnostnej forenznej analytickej platformy NFAP (Network Forensic Analytic Platform) a...

Zobraz platformu