19.3.2018

Qubit Conference 2018

PRAQUE, april 18-19, 2018 /Hotel International/ – SophistIT, team is proud to be Diamond sponsor of QuBit Conference Prague April 18-19. Please join us at 5th annual conference.

SophistIT at Qubit Conference Prague 2018

Other posts

Zabezpečenie kontinuity podnikania v priebehu krízy COVID-19

Z dôvodu rýchleho šírenia ochorenia COVID-19, sú nároky na IT infraštruktúru, aplikácie a zamestnancov vo...

Najnovšie výzvy v súvislosti s COVID-19

Vzdelávanie na diaľku – tzv. e-learning, nie je žiadna novinka a za normálnych okolností dopĺňa...

8 tips for safe internet browsing that everyone should know

As European day for safer internet day is approaching, we should learn simple tips for safe internet browsing Make sure...