17.1.2020

SophistIT Incident Response Day 2019

On September 19, 2019 we organized the 2nd annual SophistIT Incident Response Day at the Art Hotel Kaštieľ Tomášov. As part of our professional program, we have presented our customers the complete SophistIT Incident Response Platform. A BIG thank you goes to everyone for their active participation and we are already looking forward to the next year.

Other posts

Zabezpečenie kontinuity podnikania v priebehu krízy COVID-19

Z dôvodu rýchleho šírenia ochorenia COVID-19, sú nároky na IT infraštruktúru, aplikácie a zamestnancov vo...

Najnovšie výzvy v súvislosti s COVID-19

Vzdelávanie na diaľku – tzv. e-learning, nie je žiadna novinka a za normálnych okolností dopĺňa...

8 tips for safe internet browsing that everyone should know

As European day for safer internet day is approaching, we should learn simple tips for safe internet browsing Make sure...